Tech TC

Tech

浴室孖寶——高壓式電熱水爐及浴室寶抽氣扇

熱水爐是家中必不可以少的家電。「無飯夫妻」的家中可以完全沒有煮食器具、爐頭或電磁爐;奉行簡約主義的人家中可以沒什麼家具,連床也可以沒有,睡梳化或直接席地而睡。不過,沒有熱水爐怎麼辦?雖然香港的冬天不算非常冷,但也總不能因為要簡約或環保就天天洗冷水澡吧。所以租樓、睇樓時,首先要看看單位配備了怎樣的熱水爐,這實在是重中之重。   對於住在村屋或唐樓的朋友,就注定與即熱式熱水爐無緣了,唯有用非即熱式的熱水爐。當中又可以分速熱式熱水爐與儲水式熱水爐,前者的儲水量少一些,但加熱速度快些,後者則相反,加熱慢些,但儲水量較多。熱水爐還有另一種分法,就是低壓式電熱水爐及高壓式 電熱水爐。兩者有什麼分別呢?   低壓式安裝較簡單,只須接駁上冷水喉就可以使用,但明顯的缺點是它只有一個出水點,只能夠提供熱水給花灑(大多數人都會選擇洗澡要有熱水吧),不可以再給熱水洗面盆的水龍頭,而且它必須配合它自己的特製花灑或水龍頭。高壓式電熱水爐的安裝較複雜,要一邊接駁冷水喉,另一邊接駁熱水喉,但可以有多個出水點,可以同時接駁花灑與水龍頭。   為了保持浴室乾爽與排走異味,大多數人的浴室都有安裝抽氣扇,但其實可以將它換成浴室寶 抽氣扇,有更多的功能,除了將室內空氣抽到室外,還有風扇、暖氣、抽濕等功能,簡直是強化版的浴室抽氣扇,值得各個家庭考慮。

老公遇上肯借影印機嘅老細

老公做IT,公司砌電腦到換光管一腳踢。做耐咗發現公司嘅printer其實無乜點用,而我經常要搵舖頭影印。老公膽粗粗問老細可唔可以計返錢借少少quota出去,老細ok咁就皆大歡喜。事關一到開學時候,影印舖就排晒長龍,高峰期試過要放低三四日先至印好。   難得老公間公司肯分享資源,我好似多咗部私人影印機咁,兩個女溫習筆記固然唔成問題,唔單止方便,而且影印質素一定靚過出面街。不過現在好多時都真係唔駛用太多紙,影印機都唔一定要影一堆hard copy嘅,我自己進修上堂抄嘅筆記足足有四本單行簿,帶返公司又異相又唔方便,索性將佢影印變成pdf,放入電話,食飯搭車溫習下,無計,為咗兩個女,終身學習希望可以事業更上層樓啦。   後來慢慢幫阿女嘅同學仔影印,有時份量都幾多,好彩部影印機都算快,唔駛太耐已經搞掂。最痛苦反而係阿女跟同學仔一齊搞同人誌漫畫,印完又要落騎馬釘又要裁紙,用嘅紙又多,我好驚老公嘅公司會唔鍾意。好彩現時嘅影印機都好先進,計清楚邊個印幾多張,仲有幾多碳粉之類,老公都會同公司交待清楚,用幾多耗材,都會公道計返數幫手補充返,唔會阻到其他同事開工,條數亦都好化算。如果偷偷摸摸,無錯可以唔俾錢一兩次,但係時間耐咗總會被發現,不如清清楚楚好過啦。